Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Sở GTVT Tiền Giang thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông
24/02/2021

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Công văn số 75/VPUBND-KSTT ngày 18 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của Bộ Nội vụ (mục cải cách hành chính), Sở Giao thông vận tải đã  thực hiện các công tác cụ thể như sau:

Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời; Công khai, niêm yết đầy đủ, thường xuyên, rõ ràng, dễ tiếp cận, khai thác, sử dụng các thủ tục hành chính theo Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Rà soát nội dung, điều chỉnh, cập nhật căn cứ pháp lý của các thủ tục hành chính (nếu có thay đổi) theo quy định hiện hành.

Kết nối, tích hợp dữ liệu thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và tiếp nhận của Sở trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở theo quy định tại Điều 17, Điều 23 và Điều 24 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP và Chương IV của Thông tư số 02/2017/TT-VPCP.

Nhập đầy đủ các hồ sơ tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận một cửa - Trung tâm phục vụ hành chính công lên phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh.

Trung tâm Hành chính công tỉnh Tiền Giang

Định kỳ hàng quý, năm báo cáo số liệu hồ sơ đã tiếp nhận, tổng số hồ sơ giải quyết đúng hạn, tổng số hồ sơ giải quyết trễ hạn (nguyên nhân khách quan, chủ quan) gửi UBND tỉnh đúng hạn quy định.

                                                        Vĩnh Thanh

Tin liên quan
Công đoàn - Chi đoàn Sở Giao thông vận tải phối hợp Cụm IV Công đoàn tổ chức hoạt động “Hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19”    15/09/2021
Tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam"    13/09/2021
Thông báo Danh sách đơn vị kinh doanh vận tải, phương tiện được Sở Giao thông vận tải Tiền Giang quản lý cấp phép    10/08/2021
Sở GTVT Tiền Giang cung cấp danh sách phương tiện cấp mã nhận diện phương tiện QRCode    04/08/2021
Sở Giao thông vận tải Tiền Giang công bố số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ các doanh nghiệp đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19    27/07/2021
Phương án về xây dựng và tổ chức hoạt động vận tải trên luồng xanh nội bộ tỉnh để phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh    22/07/2021
Triển khai thực hiện cấp Giấy nhận diện phương tiện lưu thông trên Luồng xanh Quốc gia và trong nội tỉnh    21/07/2021
Chi Đoàn Sở GTVT cùng Đoàn Khối thực hiện Công trình thanh niên “Hỗ trợ nước uống cho lực lượng chống dịch và công dân tại các bệnh viện dã chiến, khu cách ly điều trị Covid-19 trên địa bàn tỉnh”    20/07/2021
Bắt đầu triển khai phương án luồng xanh đường thủy vận chuyển hàng hóa từ Tiền Giang và các tỉnh ĐBSCL về TPHCM    19/07/2021
Triển khai thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 đối với lái xe, phụ xe, người xếp dỡ hàng hóa theo xe khi hoạt động nội tỉnh    15/07/2021
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng
 Quyết định Quy định về quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết