Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

 

     Ngày 02/5/2019, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND về việc Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh.

         Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công khi được thành lập (gọi tắt là Bộ phận Một cửa); quy trình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

          Các Cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC bao gồm:  Trung tâm Phục vụ hành chính công khi được thành lập; Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị (sau đây viết tắt là UBND cấp huyện); Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây viết tắt là UBND cấp xã); Các cơ quan giải quyết TTHC, gồm: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (bao gồm cả Ban quản lý Khu công nghiệp); các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; Các cơ quan, tổ chức theo hệ thống ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh.

 Tại cấp tỉnh: Khi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chưa được thành lập và hoạt động, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh quyết định thành lập Bộ phận Một cửa thuộc Văn phòng cơ quan chuyên môn của đơn vị đó; cơ sở vật chất, trụ sở, trang thiết bị, máy móc, kỹ thuật của Bộ phận Một cửa tại các cơ quan chuyên môn do cơ quan đó bảo đảm. Khi UBND tỉnh quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, có con dấu để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, cơ sở vật chất, trụ sở, trang thiết bị, máy móc, kỹ thuật của Trung tâm Phục vụ hành chính công do Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm và quản lý.

Bộ phận 01 cửa tại Sở GTVT  

        Tại cấp huyện: UBND cấp huyện quyết định thành lập Bộ phận Một cửa thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện bảo đảm và quản lý trụ sở, trang thiết bị, máy móc, phần mềm ứng dụng, hệ thống mạng.

       Tại cấp xã: UBND cấp xã quyết định thành lập Bộ phận Một cửa thuộc UBND cấp xã.

     Quyết định này Bãi bỏ Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

 Nội dung chi tiết xem tại đây.

                                                                  Vĩnh Thanh

Tin liên quan
Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020    20/01/2020
Kế hoạch Thực hiện Cải cách hành chính năm 2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang    07/01/2020
Thông báo Về việc thay đổi địa điểm tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.    03/01/2020
Thông báo Về việc lịch tiếp công dân năm 2020    03/01/2020
Đường Hùng Vương diện mạo mới của thành phố Mỹ Tho hoàn thành chào mừng 340 năm đô thị Mỹ Tho    25/12/2019
Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    19/12/2019
Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang    27/11/2019
Sở GTVT Báo cáo Công tác cải cách hành chính năm 2019    27/11/2019
Sở GTVT đăng ký sáng kiến, giải pháp mới trong công tác CCHC năm 2019    27/11/2019
Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Giao thông vận tải (từ ngày 01/01/2019 đến 01/10/2019)    27/11/2019
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng
 Quyết định Quy định về quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Liên kết Liên kết