Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 
nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2019

Ngày 13/02/2019, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 
nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2019. Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch như sau:

- Ứng dụng CNTT trong hoạt động điều hành gắn với CCHC phục vụ người dân và doanh nghiệp:

      + 100% cơ quan quản lý hành chính nhà nước sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành (QLVB&ĐH) trong quản lý, gửi/nhận văn bản liên thông (cơ quan đã được triển khai phần mềm QLVB&ĐH của tỉnh);

     + 85% văn bản (không mật) trao đổi với các CQNN ngoài tỉnh (bộ, ngành tỉnh/thành phố ngoài tỉnh) dưới dạng điện tử (bao gồm cả các văn bản trình song song cùng văn bản giấy);

    + 90% văn bản (không mật) trao đổi giữa các CQNN trong tỉnh dưới dạng điện tử (hoàn toàn không dùng văn bản giấy);

     + 100% CQNN từ cấp tỉnh đến cấp xã sử dụng hệ thống một cửa điện tử;

    + 90% hồ sơ được cập nhật và xử lý trên phần mềm một cửa điện tử;

     + Tối thiểu 30% hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) được xử lý trực tuyến ở mức độ 3,4.

- Xây dựng hệ thống tích hợp dùng chung Khung kiến trúc Chính quyền tử điện tử.

- Triển khai xây dựng các dự án thuộc Đề án Xây dựng Mỹ Tho thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Nội dung của Kế hoạch xem tại đây

 

Tin liên quan
Kế hoạch Xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025    22/10/2019
Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” của ngành GTVT giai đoạn 2019 - 2025    07/10/2019
Về tình hình, kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2019    20/09/2019
QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG    29/07/2019
Công khai các địa điểm tiếp nhận hồ sơ đào tạo và sát hạch, cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    05/07/2019
Đại hội Chi đoàn Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2019-2022    02/07/2019
Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    26/06/2019
Thông báo Về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2019    25/06/2019
Về tình hình, kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2019    19/06/2019
Kế hoạch Nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2019-2020    24/05/2019

Liên kết Liên kết