Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 
nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2019

Ngày 13/02/2019, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 
nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2019. Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch như sau:

- Ứng dụng CNTT trong hoạt động điều hành gắn với CCHC phục vụ người dân và doanh nghiệp:

      + 100% cơ quan quản lý hành chính nhà nước sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành (QLVB&ĐH) trong quản lý, gửi/nhận văn bản liên thông (cơ quan đã được triển khai phần mềm QLVB&ĐH của tỉnh);

     + 85% văn bản (không mật) trao đổi với các CQNN ngoài tỉnh (bộ, ngành tỉnh/thành phố ngoài tỉnh) dưới dạng điện tử (bao gồm cả các văn bản trình song song cùng văn bản giấy);

    + 90% văn bản (không mật) trao đổi giữa các CQNN trong tỉnh dưới dạng điện tử (hoàn toàn không dùng văn bản giấy);

     + 100% CQNN từ cấp tỉnh đến cấp xã sử dụng hệ thống một cửa điện tử;

    + 90% hồ sơ được cập nhật và xử lý trên phần mềm một cửa điện tử;

     + Tối thiểu 30% hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) được xử lý trực tuyến ở mức độ 3,4.

- Xây dựng hệ thống tích hợp dùng chung Khung kiến trúc Chính quyền tử điện tử.

- Triển khai xây dựng các dự án thuộc Đề án Xây dựng Mỹ Tho thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Nội dung của Kế hoạch xem tại đây

 

Tin liên quan
CHI ĐOÀN CƠ SỞ SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VỀ NGUỒN    12/05/2020
Xe buýt, xe taxi và xe hợp đồng được phép hoạt động nội tỉnh Tiền Giang    17/04/2020
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 thực hiện ngành Giao thông vận tả    30/03/2020
Tạm dừng toàn bộ hoạt động của xe hợp đồng trên 9 chỗ và xe du lịch trên 9 chỗ đi và đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh    30/03/2020
Thông báo Tạm dừng và điều chỉnh một số tuyến vận tải trong phòng chống dịch Covid - 19    30/03/2020
Tình hình, kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2020    23/03/2020
Tạm ngưng sát hạch lái xe phòng, tránh dịch viêm đường hô hấp cấp    17/03/2020
Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Tiền Giang    17/03/2020
Kế hoạch Thông tin tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang năm 2020    03/03/2020
Sở GTVT tăng cường rà soát thủ tục hành chính    17/02/2020
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng
 Quyết định Quy định về quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Liên kết Liên kết