Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 
nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2018

Ngày 13/4/2018, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 
nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2018. Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch như sau:

 

- Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp

+ 100% cơ quan nhà nước từ cấp huyện đến xã triển khai hệ thống một cửa điện tử.

+ 70% người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3.

+ 30% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến ở mức độ 4.

+ 90% hồ sơ khai thuế, nộp thuế của doanh nghiệp nộp qua mạng ở mức độ 4.

+ 90% cơ quan, tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia Bảo hiểm xã hội ở mức độ 3;

+ Triển khai, đồng bộ dữ liệu một cửa giữa các ngành có liên quan trong cùng 1 thủ tục hành chính công.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước:

+ 80% văn bản không mật trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ dưới dạng điện tử (bao gồm cả các văn bản trình song song cùng văn bản giấy).

+ 85% trở lên văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử (bao gồm cả các văn bản gửi song song cùng văn bản giấy).

- Xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia

+ Xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các cấp, tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử đồng bộ, kết nối, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

+ Hoàn chỉnh hạ tầng tập trung tại Trung tâm tích hợp dữ liệu đủ năng lực vận hành ứng dụng trong cơ quan nhà nước tỉnh Tiền Giang.

Những nội dung chính thực hiện Kế hoạch bao gồm: 

1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước

2. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp

3. Phát triển nguồn nhân lực

4. Phát triển hạ tầng kỹ thuật

5. Đảm bảo an toàn thông tin.

Nội dung của Kế hoạch xem tại đây

 

                                                                   V.Thanh
Tin liên quan
Công khai các địa điểm tiếp nhận hồ sơ đào tạo và sát hạch, cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    05/07/2019
Đại hội Chi đoàn Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2019-2022    02/07/2019
Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    26/06/2019
Thông báo Về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2019    25/06/2019
Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai ngành GTVT năm 2019    14/05/2019
Ký kết phụ lục hợp đồng Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận    08/05/2019
Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    06/05/2019
Thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm CCHC trong năm 2019    26/04/2019
Phát động chuyên đề thi đua “Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019    26/03/2019
Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang    26/03/2019
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng
 Quyết định Quy định về quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
 Quyết định quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Liên kết Liên kết