Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Tiền Giang

Ngày 16/3/2020, Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020 với một số nội dung như sau:

     Mục đích của Kế hoạch nhằm Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa, nội dung, mục tiêu, giải pháp tổ chức thực hiện, tầm quan trọng của công tác CCHC nhà nước nói chung và công tác CCHC của Sở Giao thông vận tải nói riêng; Nâng cao tinh thần, thái độ làm việc, ý thức rõ trách nhiệm phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính(TTHC). Tăng cường mức độ tiếp cận thông tin và sự hiểu biết của người dân, tổ chức về công tác CCHC đặc biệt là cải cách TTHC, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ công. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về CCHC và xây dựng đội ngũ công chức có đủ năng lực trong thực thi công vụ.

       Yêu cầu của Kế hoạch là Triển khai công tác tuyên truyền phải thiết thực hiệu quả theo tiến độ, kế hoạch đề ra. Phổ biến nội dung CCHC kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, phù hợp với yêu cầu, đặc điểm và nhiệm vụ của ngành. Kết hợp tuyên truyền với việc thực hiện kế hoạch CCHC, lồng ghép, phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả tuyên truyền, nội dung thiết thực với người dân và doanh nghiệp. Gắn với lộ trình thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch CCHC năm 2020 của Sở.

       Nội dung cụ thể xem tại đây.

Tin liên quan
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 thực hiện ngành Giao thông vận tả    30/03/2020
Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Tiền Giang    17/03/2020
Kế hoạch Thông tin tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang năm 2020    03/03/2020
Phát động chuyên đề thi đua Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020    17/02/2020
Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020    20/01/2020
Kế hoạch Thực hiện Cải cách hành chính năm 2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang    07/01/2020
Thông báo Về việc thay đổi địa điểm tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.    03/01/2020
Thông báo Về việc lịch tiếp công dân năm 2020    03/01/2020
Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    19/12/2019
Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang    27/11/2019
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng
 Quyết định Quy định về quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Liên kết Liên kết