Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Tiền Giang tập trung thực hiện một số nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2018

Ngày 16 tháng 7 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành văn bản số 3038/UBND-NC về việc tập trung thực hiện một số nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2018

Theo đó, thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Hội nghị công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2017 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017, Để cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang trong năm 2018 và những năm tiếp theo, Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ công tác cải cách hành chính trong năm 2018.

 Nội dung của văn bản xem tại đây

Tin liên quan
Kế hoạch Xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025    22/10/2019
Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” của ngành GTVT giai đoạn 2019 - 2025    07/10/2019
Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    26/06/2019
Thông báo Về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2019    25/06/2019
Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    06/05/2019
Thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm CCHC trong năm 2019    26/04/2019
Phát động chuyên đề thi đua “Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019    26/03/2019
Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang    26/03/2019
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 
nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2019    26/03/2019
Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin Sở GTVT năm 2019    26/03/2019

Liên kết Liên kết