Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Sở GTVT giải quyết gần 50.000 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp năm 2020
16/11/2020

Sở GTVT cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4: Hiện nay có 109 TTHC và được đăng tải trên Trang dịch vụ hành chính công của tỉnh Tiền Giang tại địa chỉ http://dichvucong.tiengiang.gov.vn.

+ Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 80 TTHC Tỷ lệ TTHC mức độ 3: 80/109 thủ tục, đạt tỷ lệ 73,40 % Tỷ lệ TTHC có phát sinh hồ sơ mức độ 3 năm 2020: 33/80 thủ tục, đạt 41,25 % + Tổng Số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: 29 TTHC Tỷ lệ TTHC mức độ 4: 29/109 thủ tục, đạt tỷ lệ 26,60 % Tỷ lệ TTHC có phát sinh hồ sơ mức độ 4 năm 2020: 13/29 thủ tục, đạt 44,83 %

- Triển khai ứng dụng phần mềm một cửa điện tử: Trong năm 2020 (Từ ngày 23/11/2019 đến 12/11/2020) tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết là 48283 hồ sơ: tiếp nhận mới 46815 hồ sơ, số kỳ trước chuyển qua là 1468 hồ sơ. Kết quả đã giải quyết 47370 hồ sơ, đang giải quyết 913 hồ sơ.  Trong đó có 30354/46815 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến thuộc lĩnh vực cấp, cấp lại phù hiệu xe (tiếp nhận và xử lý trực tuyến trên phần mềm quản lý GPLX, phù hiệu xe của Tổng cục đường bộ). 

                                  Ban BT.

Tin liên quan
Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021    09/07/2021
Tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công    30/06/2021
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Sở Giao thông vận tải Quý II năm 2021    18/06/2021
Tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang năm 2021    28/05/2021
Sở Giao thông vận tải Tiền Giang triển khai thực hiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2021    26/05/2021
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số tỉnh Tiền Giang năm 2021    12/05/2021
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Sở GTVT Quý I năm 2021    28/04/2021
Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    26/04/2021
Sở GTVT Tiền Giang rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021    01/03/2021
Sở GTVT Tiền Giang thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông    24/02/2021
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng
 Quyết định Quy định về quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết