Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin Sở GTVT năm 2019

     Ngày 19 tháng 02 năm 2019, Sở Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch số 285/KH-SGTVT ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm 2019 tại Giao thông vận tải.

Mục đích của Kế hoạch bao gồm 05 nội dung chính:

  1. Tiếp tục thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động chuyên môn để tạo thói quen làm việc trong môi trường mạng; tạo môi trường làm việc điện tử (quản lý điều hành, xử lý tác nghiệp) giữa các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, cải cách bộ máy tổ chức và lề lối làm việc trong cơ quan.

  2. Tiếp tục tăng cường sử dụng thư điện tử có tên miền "mail.tiengiang.gov.vn" để trao đổi thông tin phục vụ công việc chuyên môn và công việc hành chính ở các phòng ban, đơn vị.

   3. Thực hiện trao đổi văn bản điện tử đồng bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước và từ Sở đến các đơn vị trực thuộc, duy trì thực hiện các phần mềm ứng dụng hiện có (Phần mềm quản lý văn bản và điều hành,…) để phục vụ xử lý công việc hành chính, đáp ứng yêu cầu trong quản lý, chỉ đạo điều hành tại cơ quan. Đẩy mạnh thực hiện ứng dụng tin học hoá, giảm bớt các công việc bằng thủ công, từng bước hiện đại hoá các công việc hành chính.

  4. Đảm bảo cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 trên cổng thông tin điện tử của Sở, lựa chọn các thủ tục hành chính (TTHC) có số lượng hồ sơ nhiều, có liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp đưa lên mức độ 3 để giúp các tổ chức, công dân trong việc giải quyết hồ sơ được nhanh chóng, kịp thời đảm bảo đúng quy định. Đảm bảo tối thiểu 30% hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) được xử lý trực tuyến ở mức độ 3,4.

Bộ phận 01 cửa của Sở GTVT   

5. Tiếp tục nhanh chóng sửa đổi, hoàn thiện bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải để cập nhật vào phần mềm "Một cửa điện tử", phục vụ nhu cầu giải quyết công việc có liên quan đến TTHC của tổ chức và công dân được nhanh chóng và thuận tiện hơn. 
              Nội dung chính Kế hoạch xem tại đây

                                                     Ban Biên tập

Tin liên quan
Kế hoạch Xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025    22/10/2019
Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” của ngành GTVT giai đoạn 2019 - 2025    07/10/2019
Khai trương tuyến buýt chất lượng cao đầu tiên tại Tiền Giang    01/08/2019
QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG    29/07/2019
Công bố mở tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt nội tỉnh từ Bến xe Tiền Giang - Bến xe An Hữu (mã số 01)    18/07/2019
Công khai các địa điểm tiếp nhận hồ sơ đào tạo và sát hạch, cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    05/07/2019
Đại hội Chi đoàn Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2019-2022    02/07/2019
Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    26/06/2019
Thông báo Về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2019    25/06/2019
Kế hoạch Nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2019-2020    24/05/2019

Liên kết Liên kết