Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
26/04/2021

Thực hiện Kế hoạch số 342/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 22/4/2021 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của Kế hoạch là Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan, đơn vị đã đề ra; Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể tham gia góp phần đầy mạnh công tác cải cách hành chính và giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính cơ quan hành chính các cấp đã đề ra; Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phát hiện, phản ánh kịp thời những cơ quan, đơn vị thực hiện tốt, chưa tốt công tác cải cách hành chính.

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang 

 Yêu cầu chính của Kế hoạch nhằm Tuyên truyền cải cách hành chính phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2021 và các kế hoạch cải cách hành chính theo từng giai đoạn...; Công tác tuyên truyền cải cách hành chính phải được triển khai các nội dung thiết thực, kịp thời theo tiến độ đề ra. Thực hiện tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả, phù hợp với yêu cầu, đặc điểm, nhiệm vụ của từng đối tượng, từng ngành, từng địa phương, trong mọi tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác cải cách hành chính nhà nước;  Tăng cường các lực lượng tham gia công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; kết hợp công tác tuyên truyền về cải cách hành chính lồng ghép với phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Nội dung Kế hoạch xem tại đây

                                                     Ban BT.

Tin liên quan
Sở GTVT Tiền Giang cung cấp danh sách phương tiện cấp mã nhận diện phương tiện QRCode    28/07/2021
Sở Giao thông vận tải Tiền Giang công bố số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ các doanh nghiệp đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19    27/07/2021
Phương án về xây dựng và tổ chức hoạt động vận tải trên luồng xanh nội bộ tỉnh để phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh    22/07/2021
Triển khai thực hiện cấp Giấy nhận diện phương tiện lưu thông trên Luồng xanh Quốc gia và trong nội tỉnh    21/07/2021
Chi Đoàn Sở GTVT cùng Đoàn Khối thực hiện Công trình thanh niên “Hỗ trợ nước uống cho lực lượng chống dịch và công dân tại các bệnh viện dã chiến, khu cách ly điều trị Covid-19 trên địa bàn tỉnh”    20/07/2021
Bắt đầu triển khai phương án luồng xanh đường thủy vận chuyển hàng hóa từ Tiền Giang và các tỉnh ĐBSCL về TPHCM    19/07/2021
Triển khai thực hiện xét nghiệm với SARS-CoV-2 đối với lái xe, phụ xe, người xếp dỡ hàng hóa theo xe khi hoạt động nội tỉnh    15/07/2021
Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021    09/07/2021
Tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công    30/06/2021
Thông báo danh sách và thời gian xét tuyển viên chức đơn vị Cảng vụ ĐTNĐ năm 2021    25/06/2021
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng
 Quyết định Quy định về quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết