Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Kế hoạch Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR index) tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020

Ngày 19/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 252/KH-UBND về việc Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR index)   tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020

Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR Index) là bộ chỉ số nhằm theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng trên cơ sở lượng hóa kết quả triển khai cải cách hành chính (CCHC) hàng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ. Để cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018 - 2020, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện nâng cao chỉ số này.

 Mục tiêu của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh (đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương) trong công tác CCHC nói chung và trong xác định Chỉ số CCHC hàng năm của tỉnh nói riêng. Cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020 trên tất cả các lĩnh vực theo Đề án xác định Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 2948/QĐ-BNV ngày 28/12/2017. Tiến tới nâng vị trí xếp hạng Chỉ số CCHC của tỉnh năm sau cao hơn năm trước và nằm trong nhóm khá các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Nội dung cụ thể xem tại đây

                                                          Ban biên tập.

 

Tin liên quan
Kế hoạch Xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025    22/10/2019
Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” của ngành GTVT giai đoạn 2019 - 2025    07/10/2019
Công khai các địa điểm tiếp nhận hồ sơ đào tạo và sát hạch, cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    05/07/2019
Đại hội Chi đoàn Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2019-2022    02/07/2019
Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    26/06/2019
Thông báo Về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2019    25/06/2019
Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai ngành GTVT năm 2019    14/05/2019
Ký kết phụ lục hợp đồng Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận    08/05/2019
Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    06/05/2019
Thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm CCHC trong năm 2019    26/04/2019

Liên kết Liên kết