Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Kế hoạch Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR index) tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020

Ngày 19/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 252/KH-UBND về việc Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR index)   tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020

Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR Index) là bộ chỉ số nhằm theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng trên cơ sở lượng hóa kết quả triển khai cải cách hành chính (CCHC) hàng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ. Để cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018 - 2020, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện nâng cao chỉ số này.

 Mục tiêu của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh (đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương) trong công tác CCHC nói chung và trong xác định Chỉ số CCHC hàng năm của tỉnh nói riêng. Cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020 trên tất cả các lĩnh vực theo Đề án xác định Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 2948/QĐ-BNV ngày 28/12/2017. Tiến tới nâng vị trí xếp hạng Chỉ số CCHC của tỉnh năm sau cao hơn năm trước và nằm trong nhóm khá các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Nội dung cụ thể xem tại đây

                                                          Ban biên tập.

 

Tin liên quan
CHI ĐOÀN CƠ SỞ SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VỀ NGUỒN    12/05/2020
Xe buýt, xe taxi và xe hợp đồng được phép hoạt động nội tỉnh Tiền Giang    17/04/2020
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 thực hiện ngành Giao thông vận tả    30/03/2020
Tạm dừng toàn bộ hoạt động của xe hợp đồng trên 9 chỗ và xe du lịch trên 9 chỗ đi và đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh    30/03/2020
Thông báo Tạm dừng và điều chỉnh một số tuyến vận tải trong phòng chống dịch Covid - 19    30/03/2020
Tạm ngưng sát hạch lái xe phòng, tránh dịch viêm đường hô hấp cấp    17/03/2020
Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Tiền Giang    17/03/2020
Kế hoạch Thông tin tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang năm 2020    03/03/2020
Phát động chuyên đề thi đua Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020    17/02/2020
Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020    20/01/2020
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng
 Quyết định Quy định về quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Liên kết Liên kết