Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Kế hoạch khắc phục những hạn chế, thiếu sót về Chỉ số Cải cách hành chính trong năm 2019 của Sở Giao thông vận tải
05/11/2020

Sở Giao thông vận tải (GTVT) vừa xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế thiếu sót của các tiêu chí chưa đạt điểm chuẩn về Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) trong năm 2019.

     Mục đích nhằm Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu Sở và của công chức, viên chức trong công tác cải thiện chỉ số CCHC; Khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm qua, xác định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện và nâng cao các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần của bảng chỉ số CCHC; Phấn đấu đạt tròn điểm trong chỉ số cải cách hành chính do Sở Nội vụ chấm điểm. 

   Sở GTVT phục vụ người dân tại Trung tâm Hành chính công

Nhiệm vụ cụ thể của Sở GTVT trong năm 2020:  Tiếp tục phát huy các chỉ số đã đạt được điểm chuẩn trong năm 2019.  Khắc phục những thiếu sót, hạn chế của các lĩnh vực không đạt trọn điểm để nâng cao điểm trong năm 2020.  Đăng ký và thực hiện sáng kiến hoặc giải pháp mới trong CCHC năm 2020. Thực hiện và phối hợp với các Sở, ngành thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh giao./.

                                                                  BBT Website.

Tin liên quan
Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021    09/07/2021
Tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công    30/06/2021
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Sở Giao thông vận tải Quý II năm 2021    18/06/2021
Tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang năm 2021    28/05/2021
Sở Giao thông vận tải Tiền Giang triển khai thực hiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2021    26/05/2021
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số tỉnh Tiền Giang năm 2021    12/05/2021
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Sở GTVT Quý I năm 2021    28/04/2021
Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    26/04/2021
Sở GTVT Tiền Giang rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021    01/03/2021
Sở GTVT Tiền Giang thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông    24/02/2021
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng
 Quyết định Quy định về quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết