Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang

 

Thực hiện Kế hoạch số 352/KH-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Sở Giao thông vận tải ban hành kế hoạch số 116/KH-SGTVT ngày 16/01/2019 về công tác cải cách hành chính năm 2019.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của Sở Giao thông vận tải, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm là: cải cách thể chế, tổ chức bộ máy và thủ tục hành chính; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính với các giải pháp cụ thể nhằm tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và dịch vụ công. Tăng cường vai trò trách nhiệm của lãnh đạo Sở trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của cải cách hành chính để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bộ phận 01 cửa Sở GTVT

Kế hoạch cũng đưa ra 6 nhiệm vụ chính  cần thực hiện năm 2019 đó là Cải cách thể chế, Cải cách thủ tục hành chính, Cải cách tổ chức bộ máy, Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Cải cách tài chính công, Hiện đại hóa hành chính và các giải pháp cần thực hiện.

Nội dung Kế hoạch xem tại đây.

                                                       Vĩnh Thanh

Tin liên quan
CHI ĐOÀN CƠ SỞ SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VỀ NGUỒN    12/05/2020
Xe buýt, xe taxi và xe hợp đồng được phép hoạt động nội tỉnh Tiền Giang    17/04/2020
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 thực hiện ngành Giao thông vận tả    30/03/2020
Tạm dừng toàn bộ hoạt động của xe hợp đồng trên 9 chỗ và xe du lịch trên 9 chỗ đi và đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh    30/03/2020
Thông báo Tạm dừng và điều chỉnh một số tuyến vận tải trong phòng chống dịch Covid - 19    30/03/2020
Tạm ngưng sát hạch lái xe phòng, tránh dịch viêm đường hô hấp cấp    17/03/2020
Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Tiền Giang    17/03/2020
Kế hoạch Thông tin tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang năm 2020    03/03/2020
Phát động chuyên đề thi đua Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020    17/02/2020
Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020    20/01/2020
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng
 Quyết định Quy định về quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Liên kết Liên kết