Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Thông báo công bố tuyến và Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh thành công

Sở Giao thông vận tải thông báo Doanh nghiệp đăng ký khai thác các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh thành công như sau:

Tiền Giang (Bến xe thị xã Gò Công)- Tỉnh Kiên Giang (Bến xe Hà Tiên) và ngược lại

- Tiền Giang (Bến xe Vàm Láng)- Tỉnh Kiên Giang (Bến xe Kiên Giang) và ngược lại.

- Nam Cát Tiên (Đồng Nai) - BX Tiền Giang (Tiền Giang) và ngược lại

Nội dung Thông báo xem tại đây:

Thông báo khai thác tuyến thành công

Thông báo tuyến Đồng Nai - Tiền Giang

Tuyến Tiền Giang - Kiên Giang

Tuyến Tiền Giang - Đồng Nai

Tin liên quan
Thông báo Công khai hồ sơ đăng ký tăng chuyến xe trên tuyến cố định do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận    20/09/2018
Thông báo Công khai hồ sơ đăng ký khai thác tuyến cố định do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận    12/07/2018
Thông báo Công khai hồ sơ đăng ký khai thác tuyến cố định do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận    04/07/2018
Quy định điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch    01/06/2018
Công bố lại biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô    18/05/2018
Ô tô tải có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn phải được cấp phù hiệu trước ngày 01 tháng 07 năm 2018    18/05/2018
Thông báo Về việc không cấp lại phù hiệu trong thời hạn 06 tháng    15/05/2018
Thông báo Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh thành công    15/05/2018
Thông báo việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh    11/04/2018
Thông báo Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh    08/02/2018
 Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
 Quyết định quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
 Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều NĐ 59/2015 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng
 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa

Liên kết Liên kết