Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Thông báo lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 9/2019

Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 9/2019 như sau:

Số

TT

Cơ sở đào tạo

Ngày

sát hạch

Hạng xe

Địa điểm

tổ chức sát hạch

1

Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe

03/9/2019

A1, A2

Cơ sở 2 TT Đào tạo và Sát hạch lái xe (xã Bình Đức, huyện Châu Thành)

2

Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe

05/9/2019

A1

Cơ sở 1 TT Đào tạo và Sát hạch lái xe (KP 6, Phường 9, thành phố Mỹ Tho)

3

Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe

06/9/2019

A1(05-TXGC)

Cơ sở 1 TT Đào tạo và Sát hạch lái xe (KP 6, Phường 9, thành phố Mỹ Tho)

4

Trường TC Nghề

Giao thông vận tải

09/9/2019

B, C,D

Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe - Trường Cao đẳng GTVT TPHCM

5

Công ty Cổ phần

Vận tải ô tô

12/9/2019

A1-A2

Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe

(số 152 Lý Thường Kiệt, tp Mỹ Tho)

6

Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe

14/9/2019

A1(05-GCT)

Cơ sở 1 TT Đào tạo và Sát hạch lái xe (KP 6, Phường 9, thành phố Mỹ Tho)

7

Công ty Cổ phần

Vận tải ô tô

15/9/2019

A1(04-CT)

Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe

(số 152 Lý Thường Kiệt, tp Mỹ Tho)

8

Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe

19/9/2019

A1

Cơ sở 1 TT Đào tạo và Sát hạch lái xe (KP 6, Phường 9, thành phố Mỹ Tho)

9

Công ty Cổ phần Vận tải ô tô

22/9/2019

A1-TPhú+ Cai Lậy

Chi nhánh TT SHLX hạng 3- KP1, P5, TX Cai Lậy

 

10

Công ty Cổ phần Vận tải ô tô

26/9/2019

A1

Chi nhánh TT SHLX hạng 3- KP1, P5, TX Cai Lậy

11

Công ty Cổ phần Vận tải ô tô

29/9/2019

A1-Cái Bè

Chi nhánh TT SHLX hạng 3- KP1, P5, TX Cai Lậy

12

Trường TC Nghề

Giao thông vận tải

30/9/2019

B, C,D

Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe - Trường Cao đẳng GTVT TPHCM

Tin liên quan
Thông tư 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ    24/10/2019
Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 11/2019    22/10/2019
Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 10/2019    23/09/2019
Thông báo lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 9/2019    23/08/2019
Thông báo lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 8/2019    29/07/2019
Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 7/2019    08/07/2019
Công khai các địa điểm tiếp nhận hồ sơ đào tạo và sát hạch, cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    05/07/2019
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 6/2019    27/05/2019
Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 5/2019    25/04/2019
Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 01/2019    24/04/2019
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng
 Quyết định Quy định về quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
 Quyết định quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết