Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 10/2019

Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 10/2019 như sau:

Số

TT

Cơ sở đào tạo

Ngày

sát hạch

Hạng xe

Địa điểm

tổ chức sát hạch

1

Trung tâm ĐT và SH GT thủy-bộ

01/10/2019

A1, A2

Cơ sở 2 TT ĐT và Sát hạch GT thủy bộ (xã Bình Đức, huyện Châu Thành)

2

Trung tâm ĐT và SH GT thủy-bộ

03/10/2019

A1

Cơ sở 1 TT ĐT và SH GT Thu-bộ (KP 6, Phường 9, thành phố Mỹ Tho)

3

Trung tâm ĐT và SH GT thủy-bộ

06/10/2019

A1 (KCN)

Cơ sở 1 TT ĐT và SH GT Thuỷ-bộ (KP 6, Phường 9, thành phố Mỹ Tho)

4

Công ty Cổ phần

Vận tải ô tô

10/10/2019

A1-A2

Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe

(số 152 Lý Thường Kiệt, tp Mỹ Tho)

5

Công ty Cổ phần Vận tải ô tô

13/10/2019

A1-TPhú + C. Lậy

Chi nhánh TT SHLX hạng 3- KP1, P5, TX Cai Lậy

6

Trung tâm ĐT và SH GT thủy-bộ

17/10/2019

A1

Cơ sở 1 TT ĐT và SH GT Thu-bộ (KP 6, Phường 9, thành phố Mỹ Tho)

7

Công ty Cổ phần

Vận tải ô tô

24/10/2019

A1

Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe

(số 152 Lý Thường Kiệt, tp Mỹ Tho)

8

Công ty Cổ phần

Vận tải ô tô

27/10/2019

A1- Ch Thành

Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe

(số 152 Lý Thường Kiệt, tp Mỹ Tho)

9

Trung tâm ĐT và SH GT thủy-bộ

28/10/2019

B, C,D

Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe - Trường Cao đẳng GTVT TPHCM

10

Trung tâm ĐT và SH GT thủy-bộ

29/10/2019

A1, A2

Cơ sở 2 TT ĐT và Sát hạch GT thủy bộ (xã Bình Đức, huyện Châu Thành)

11

Trung tâm ĐT và SH GT thủy-bộ

31/10/2019

A1

Cơ sở 1 TT ĐT và SH GT Thuỷ-bộ (KP 6, Phường 9, thành phố Mỹ Tho)

Tin liên quan
Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 11/2019    22/10/2019
Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 10/2019    23/09/2019
Thông báo lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 9/2019    23/08/2019
Thông báo lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 8/2019    29/07/2019
Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 7/2019    08/07/2019
Công khai các địa điểm tiếp nhận hồ sơ đào tạo và sát hạch, cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    05/07/2019
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 6/2019    27/05/2019
Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 5/2019    25/04/2019
Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 01/2019    24/04/2019
Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 02/2019    24/04/2019

Liên kết Liên kết