Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Thông báo về việc khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh

Sở Giao thông vận tải Tiền Giang đã có các Thông báo về việc khai thác tuyến vận tải cố định như sau:

I. Thông báo số 1971/TB-SGTVT ngày 15/9/2017 công bố công khai hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh do Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai tiếp nhận (Bến xe Nam Cát Tiên-Bến xe Tiền Giang).

Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang thống nhất với Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai cùng công bố công khai hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh của Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Phương Lâm, cụ thể như sau:

1.Tên tuyến: Tỉnh Đồng Nai-tỉnh Tiền Giang; Mã số tuyến: 6063.2031.A

2. Bến xe nơi đi, nơi đến:

a) Bến xe nơi đi: Bến xe Nam Cát Tiên;

b) Bến xe nơi đến: Bến xe Tiền Giang.

3. Hành trình chạy xe: BX Nam Cát Tiên- đường 600A- đường Tà Lài Núi Tượng- Quốc lộ 20- Quốc lộ 1- đường Nguyễn Văn Linh- đường Cao tốc Trung Lương-TP Hồ Chí Minh- đường dẫn vào Cao tốc (Ngã tư Lương Phú)- Quốc lộ 1A- Quốc lộ 60- đường Ấp Bắc- Bến xe Tiền Giang và ngược lại.

4. Cự ly tuyến: 225 km.

5. Giờ xe xuất bến:

a) Số chuyến thực hiện: 30 chuyến/tháng;

b) Tại bến xe nơi đi: 22 giờ 00 phút, từ ngày 01, 02, …, 29, 30;

c) Tại bến xe nơi đến: 6 giờ 00 phút, từ ngày 01, 02, …, 29, 30.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo công khai, nếu chỉ có Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Phương Lâm đăng ký khai thác (tính cho cả hai đầu tuyến), Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang sẽ phối hợp với Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai thông báo Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Phương Lâm đăng ký khai thác tuyến thành công.

II. Thông báo số 1995/TB-SGTVT ngày 18/9/2017 Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh (Bến xe thị xã Gò Công-Bến xe Hà Tiên)

Sở Giao thông vận tải thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định như sau:

1. Tên đơn vị vận tải: Doanh nghiệp tư nhân Thuận Phát

2. Tên tuyến: Tỉnh Tiền Giang- Tỉnh Kiên Giang.

3. Bến xe nơi đi, nơi đến:

a) Bến xe nơi đi: Bến xe thị xã Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang;

b) Bến xe nơi đến: Bến xe Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang.

4. Mã số tuyến: 6368.1613.A

5. Hành trình chạy xe: Bến xe Hà Tiên- Quốc lộ 80- Tuyến tránh Rạch Giá- Quốc lộ 80- Quốc lộ 1-  Quốc lộ 50- Bến xe thị xã Gò Công và ngược lại.

6. Cự ly vận chuyển: 280 km.

7. Giờ xe xuất bến:

a) Số chuyến thực hiện: 02 chuyến/ngày.

b) Tại Bến xe thị xã Gò Công:

- Nốt tài 1: 5 giờ 00 phút vào mỗi ngày trong tháng;

- Nốt tài 2: 18 giờ 00 phút vào mỗi ngày trong tháng.

c) Tại Bến xe Hà Tiên:

- Nốt tài 1: 7 giờ 30 phút vào mỗi ngày trong tháng;

- Nốt tài 2: 14 giờ 00 phút vào mỗi ngày trong tháng

Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo công khai, nếu không có đơn vị vận tải đăng ký khai thác trùng tuyến và giờ xe chạy, Sở Giao thông vận tải sẽ thông báo Doanh nghiệp tư nhân Thuận Phát đăng ký khai thác tuyến thành công

III. Thông báo số 1994/TB-SGTVT ngày 18/9/2017 Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh (Bến xe Vàm Láng -Bến xe Kiên Giang )

Sở Giao thông vận tải thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định như sau:

1. Tên đơn vị vận tải: Doanh nghiệp tư nhân Thuận Phát

2. Tên tuyến: Tỉnh Tiền Giang- Tỉnh Kiên Giang.

3. Bến xe nơi đi, nơi đến:

a) Bến xe nơi đi: Bến xe Vàm Láng thuộc tỉnh Tiền Giang;

b) Bến xe nơi đến: Bến xe Kiên Giang thuộc tỉnh Kiên Giang.

4. Mã số tuyến: 6368.2711.A

5. Hành trình chạy xe: Bến xe Kiên Giang- Quốc lộ 61- Quốc lộ 80- Quốc lộ 91- Phà Vàm Cống- Quốc lộ 1A- Quốc lộ 50- đường Hồ Biểu Chánh- đường Nguyễn Trọng Dân- đường Nguyễn Trãi- đường Nguyễn Văn Côn- đường Mạc Văn Thành- đường tỉnh 871- Bến xe Vàm Láng và ngược lại.

6. Cự ly vận chuyển: 291 km.

7. Giờ xe xuất bến:

a) Số chuyến thực hiện: 02 chuyến/ngày.

b) Tại Bến xe Vàm Láng:

- Nốt tài 1: 7 giờ 00 phút vào mỗi ngày trong tháng;

- Nốt tài 2: 8 giờ 00 phút vào mỗi ngày trong tháng.

c) Tại Bến xe Kiên Gíang:

- Nốt tài 1: 6 giờ 10 phút vào mỗi ngày trong tháng;

- Nốt tài 2: 8 giờ 00 phút vào mỗi ngày trong tháng

Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo công khai, nếu không có đơn vị vận tải đăng ký khai thác trùng tuyến và giờ xe chạy, Sở Giao thông vận tải sẽ thông báo Doanh nghiệp tư nhân Thuận Phát đăng ký khai thác tuyến thành công

Chi tiết các Thông báo 1971, 1994, 1995 xem tại đây.

 
Tin liên quan
Thông báo Công khai hồ sơ đăng ký khai thác tuyến cố định do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận    12/07/2018
Thông báo Công khai hồ sơ đăng ký khai thác tuyến cố định do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận    04/07/2018
Quy định điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch    01/06/2018
Công bố lại biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô    18/05/2018
Ô tô tải có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn phải được cấp phù hiệu trước ngày 01 tháng 07 năm 2018    18/05/2018
Thông báo Về việc không cấp lại phù hiệu trong thời hạn 06 tháng    15/05/2018
Thông báo Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh thành công    15/05/2018
Thông báo việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh    11/04/2018
Thông báo Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh    08/02/2018
Tiền Giang: Mở cao điểm kiểm tra các hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô    01/02/2018
 Quyết định quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
 Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều NĐ 59/2015 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng
 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa
 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công

Liên kết Liên kết