Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 87
  Tổng lượt truy cập: 1099220

Cấp phép lái xe Cấp phép lái xe

Tạm ngưng sát hạch lái xe phòng, tránh dịch viêm đường hô hấp cấp Tạm ngưng sát hạch lái xe phòng, tránh dịch viêm đường hô hấp cấp
        Trước tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp có diễn biến phức tạp. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1086/UBND-HCTC ngày 16 tháng 3 năm 2020 về...
Thông báo Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 03/2020 Thông báo Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 03/2020
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 03/2020 như sau: ...
Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 02/2020 Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 02/2020
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 02/2020 như sau: ...
Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 01/2020 Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 01/2020
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 01/2020 như sau: ...
Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 12/2019 Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 12/2019
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 12/2019 như sau: ...
Thông tư 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ Thông tư 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
       Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT "Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông...
Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 11/2019 Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 11/2019
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 11/2019 như sau: Số ...
Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 10/2019 Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 10/2019
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 10/2019 như sau: ...
Thông báo lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 9/2019 Thông báo lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 9/2019
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 9/2019 như sau: Số ...
Thông báo lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 8/2019 Thông báo lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 8/2019
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 8/2019 như sau: ...
Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 7/2019 Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 7/2019
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 7/2019 như sau: ...
Công khai các địa điểm tiếp nhận hồ sơ đào tạo và sát hạch, cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Công khai các địa điểm tiếp nhận hồ sơ đào tạo và sát hạch, cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Tiền Giang  xuất hiện một số cơ sở đào tạo lái xe trá hình hoặc một số cá nhân không được phép đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh tổ chức việc tiếp nhận hồ...
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 6/2019 Thông báo Lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 6/2019
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 6/2019 như sau: ...
Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 5/2019 Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 5/2019
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 4/2019 như sau: ...
Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 01/2019 Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 01/2019
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 01/2019 như sau: ...
Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 02/2019 Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 02/2019
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 02/2019 như sau: ...
Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 03/2019 Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 03/2019
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 03/2019 như sau: ...
Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 4/2019 Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 4/2019
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 4/2019 như sau: ...
Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 12/2018 Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 12/2018
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 12/2018 như sau: ...
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng
 Quyết định Quy định về quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính