Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 64
  Tổng lượt truy cập: 430730

Cấp phép lái xe Cấp phép lái xe

Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 10/2018 Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 10/2018
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 10/2018 như sau: ...
Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 9/2018 Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 9/2018
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 7/2018 như sau: ...
Thông báo Địa điểm sát hạch giấy phép lái xe mô tô hạng A1, A2 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang từ ngày 01/8/2018 đến 31/12/2018 Thông báo Địa điểm sát hạch giấy phép lái xe mô tô hạng A1, A2 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang từ ngày 01/8/2018 đến 31/12/2018
Thực hiện mục c, khoản 4, Điều 21 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ....
Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 8/2018 Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 8/2018
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 7/2018 như sau: ...
Thông báo Sự cố máy tính phục vụ công tác quản lý, đào tạo, sát hạch và cấp đổi Giấy phép lái xe Thông báo Sự cố máy tính phục vụ công tác quản lý, đào tạo, sát hạch và cấp đổi Giấy phép lái xe
Máy chủ hệ thống Quản lý đào tạo, sát hạch và cấp đổi giấy phép lái xe của Sở Giao thông vận tải Tiền Giang hiện đang gặp sự cố và không thể hoạt động được từ ngày 13/7/2018. Sở Giao thông vận tải...
Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 7/2018 Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 7/2018
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 7/2018 như sau: ...
Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 6/2018 Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 6/2018
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 5/2018 như sau: ...
Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 5/2018 Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 5/2018
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 5/2018 như sau: ...
Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 4/2018 Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 4/2018
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 4/2018 như sau: ...
Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 03/2018 Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 03/2018
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 03/2018 như sau: ...
Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 02/2018 Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 02/2018
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 02/2018 như sau: ...
Thông báo Về việc mời gọi đầu tư xây dựng Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe Thông báo Về việc mời gọi đầu tư xây dựng Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe
Căn cứ Quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 966/QĐ-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao...
THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE THÁNG 01/2018 THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE THÁNG 01/2018
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 01/2018 như sau: ...
THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE THÁNG 12/2017 THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE THÁNG 12/2017
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 12/2017 như sau: ...
THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE THÁNG 11/2017 THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE THÁNG 11/2017
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 11/2017 như sau: ...
THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE THÁNG 10/2017 THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE THÁNG 10/2017
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 10/2017 như sau: ...
THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE THÁNG 9/2017 THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE THÁNG 9/2017
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 9/2017 như sau: ...
THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE THÁNG 8/2017 THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE THÁNG 8/2017
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 8/2017 như sau: ...
THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE THÁNG 7/2017 THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE THÁNG 7/2017
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 7/2017 như sau: ...
Triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính Triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính
Triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo danh mục các thủ tục hành chính Sở thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và chuyển...
 Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
 Quyết định quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
 Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều NĐ 59/2015 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng
 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa