Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 189
  Tổng lượt truy cập: 1004714

Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 
nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2019

Ngày 13/02/2019, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 
nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2019. Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch như sau:

- Ứng dụng CNTT trong hoạt động điều hành gắn với CCHC phục vụ người dân và doanh nghiệp:

      + 100% cơ quan quản lý hành chính nhà nước sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành (QLVB&ĐH) trong quản lý, gửi/nhận văn bản liên thông (cơ quan đã được triển khai phần mềm QLVB&ĐH của tỉnh);

     + 85% văn bản (không mật) trao đổi với các CQNN ngoài tỉnh (bộ, ngành tỉnh/thành phố ngoài tỉnh) dưới dạng điện tử (bao gồm cả các văn bản trình song song cùng văn bản giấy);

    + 90% văn bản (không mật) trao đổi giữa các CQNN trong tỉnh dưới dạng điện tử (hoàn toàn không dùng văn bản giấy);

     + 100% CQNN từ cấp tỉnh đến cấp xã sử dụng hệ thống một cửa điện tử;

    + 90% hồ sơ được cập nhật và xử lý trên phần mềm một cửa điện tử;

     + Tối thiểu 30% hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) được xử lý trực tuyến ở mức độ 3,4.

- Xây dựng hệ thống tích hợp dùng chung Khung kiến trúc Chính quyền tử điện tử.

- Triển khai xây dựng các dự án thuộc Đề án Xây dựng Mỹ Tho thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Nội dung của Kế hoạch xem tại đây

 


Tin liên quan
Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Giao thông vận tải (từ ngày 01/01/2019 đến 01/10/2019)    18/11/2019
Danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang    14/11/2019
Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa và hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Gian    14/11/2019
Thông tư 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ    24/10/2019
Kế hoạch Xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025    22/10/2019
Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” của ngành GTVT giai đoạn 2019 - 2025    07/10/2019
Về tình hình, kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2019    20/09/2019
QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG    29/07/2019
Công khai các địa điểm tiếp nhận hồ sơ đào tạo và sát hạch, cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    05/07/2019
Đại hội Chi đoàn Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2019-2022    02/07/2019
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng
 Quyết định Quy định về quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
 Quyết định quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang