Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 176
  Tổng lượt truy cập: 1004701

Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang

 

Thực hiện Kế hoạch số 352/KH-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Sở Giao thông vận tải ban hành kế hoạch số 116/KH-SGTVT ngày 16/01/2019 về công tác cải cách hành chính năm 2019.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của Sở Giao thông vận tải, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm là: cải cách thể chế, tổ chức bộ máy và thủ tục hành chính; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính với các giải pháp cụ thể nhằm tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và dịch vụ công. Tăng cường vai trò trách nhiệm của lãnh đạo Sở trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của cải cách hành chính để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bộ phận 01 cửa Sở GTVT

Kế hoạch cũng đưa ra 6 nhiệm vụ chính  cần thực hiện năm 2019 đó là Cải cách thể chế, Cải cách thủ tục hành chính, Cải cách tổ chức bộ máy, Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Cải cách tài chính công, Hiện đại hóa hành chính và các giải pháp cần thực hiện.

Nội dung Kế hoạch xem tại đây.

                                                       Vĩnh Thanh


Tin liên quan
Danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang    14/11/2019
Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa và hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Gian    14/11/2019
Kế hoạch Xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025    22/10/2019
Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” của ngành GTVT giai đoạn 2019 - 2025    07/10/2019
Công khai các địa điểm tiếp nhận hồ sơ đào tạo và sát hạch, cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    05/07/2019
Đại hội Chi đoàn Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2019-2022    02/07/2019
Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    26/06/2019
Thông báo Về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2019    25/06/2019
Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai ngành GTVT năm 2019    14/05/2019
Ký kết phụ lục hợp đồng Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận    08/05/2019
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng
 Quyết định Quy định về quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
 Quyết định quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang