Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Ban lãnh đạo Ban lãnh đạo

  

1. Ông Trần Văn Bon

       Tóm tắt sơ yếu lý lịch

                       

Họ và tên : Trần Văn Bon

Chức vụ hiện nay: Giám đốc

Sinh năm: 1965

Quê quán: Xã Trường Bình - huyện Cần Giuộc - tỉnh  Long An

Dân tộc: Kinh

Nơi ở hiện nay: Xã Trung An - TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Lý luận chính trị: Cao cấp

Ngày vào Đảng: 03/02/1995 - Chính thức: 03/02/1996

Điện thoại cơ quan:   073.3978049

Điện thoại nhà riêng: 073.3853184

Địa chỉ thư điện tử: tranvanbon@tiengiang.gov.vn

 

 

2.Ông Phan Vĩnh Thanh

       Tóm tắt sơ yếu lý lịch

                         

         Họ và tên: Phan Vĩnh Thanh

        Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc

Sinh năm: 1977

Quê quán: Phường 4 - thị xã Cai Lậy - tỉnh Tiền Giang

Dân tộc: Kinh

Nơi ở hiện nay : Phường 1 - TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kỹ thuật ngành xây dựng công trình giao thông

Lý luận chính trị: Cao cấp

Ngày vào Đảng: 18/12/2004 - Chính thức 18/12/2005

Điện thoại cơ quan:   0273.3876575

Điện thoại nhà riêng:

Địa chỉ thư điện tử: phanvinhthanh@tiengiang.gov.vn

3. Ông Huỳnh Trung Nam

       Tóm tắt sơ yếu lý lịch      

         Họ và tên: Huỳnh Trung Nam

        Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc

Sinh năm: 1975

Quê quán: thị xã Gò Công- tỉnh Tiền Giang

Dân tộc: Kinh

Nơi ở hiện nay : xã Đạo Thạnh - TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ cầu đường

Lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại:   091.3678217

Điện thoại nhà riêng:

Địa chỉ thư điện tử: huynhtrungnam@tiengiang.gov.vn

 

 

 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng
 Quyết định Quy định về quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
 Quyết định quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ