Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Ban lãnh đạo Ban lãnh đạo

  

1. Ông Trần Văn Bon

       Tóm tắt sơ yếu lý lịch

                       

Họ và tên : Trần Văn Bon

Chức vụ hiện nay: Giám đốc

Sinh năm: 1965

Quê quán: Xã Trường Bình - huyện Cần Giuộc - tỉnh  Long An

Dân tộc: Kinh

Nơi ở hiện nay: Xã Trung An - TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Lý luận chính trị: Cao cấp

Ngày vào Đảng: 03/02/1995 - Chính thức: 03/02/1996

Điện thoại cơ quan:   073.3978049

Điện thoại nhà riêng: 073.3853184

Địa chỉ thư điện tử: tranvanbon@tiengiang.gov.vn

 

 

2.Ông Phan Vĩnh Thanh

       Tóm tắt sơ yếu lý lịch

                         

         Họ và tên: Phan Vĩnh Thanh

        Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc

Sinh năm: 1977

Quê quán: Phường 4 - thị xã Cai Lậy - tỉnh Tiền Giang

Dân tộc: Kinh

Nơi ở hiện nay : Phường 1 - TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kỹ thuật ngành xây dựng công trình giao thông

Lý luận chính trị: Cao cấp

Ngày vào Đảng: 18/12/2004 - Chính thức 18/12/2005

Điện thoại cơ quan:   0273.3876575

Điện thoại nhà riêng:

Địa chỉ thư điện tử: phanvinhthanh@tiengiang.gov.vn

3. Ông Huỳnh Trung Nam

       Tóm tắt sơ yếu lý lịch      

         Họ và tên: Huỳnh Trung Nam

        Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc

Sinh năm: 1975

Quê quán: thị xã Gò Công- tỉnh Tiền Giang

Dân tộc: Kinh

Nơi ở hiện nay : xã Đạo Thạnh - TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ cầu đường

Lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại:   091.3678217

Điện thoại nhà riêng:

Địa chỉ thư điện tử: huynhtrungnam@tiengiang.gov.vn