Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Ban lãnh đạo Ban lãnh đạo

  

1. Ông Trần Văn Bon

       Tóm tắt sơ yếu lý lịch

                       

Họ và tên : Trần Văn Bon

Chức vụ hiện nay: Giám đốc

Sinh năm: 1965

Quê quán: Xã Trường Bình - huyện Cần Giuộc - tỉnh  Long An

Dân tộc: Kinh

Nơi ở hiện nay: Xã Trung An - TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Lý luận chính trị: Cao cấp

Ngày vào Đảng: 03/02/1995 - Chính thức: 03/02/1996

Điện thoại cơ quan:   073.3978049

Điện thoại nhà riêng: 073.3853184

Địa chỉ thư điện tử: tranvanbon@tiengiang.gov.vn

 

2. Ông Nguyễn Thành Công

   Tóm tắt sơ yếu lý lịch

                     

Họ và tên:  Nguyễn Thành Công

Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc

Sinh năm: 1966

Quê quán:  Xã Long Hưng - huyện Châu Thành - tỉnh Tiền Giang

Dân tộc: Kinh

Nơi ở hiện nay: 101 Lý Thường Kiệt - P5 - Tp Mỹ Tho- tỉnh Tiền Giang

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Điều khiển tàu biển, Kỹ sư Kinh tế vận tải biển, Cử nhân kinh tế.

Lý luận chính trị: Cao cấp

Ngày vào Đảng: 12/12/1996 - Chính thức: 12/12/1997

Điện thoại cơ quan:  3873344 

Điện thoại nhà riêng:

Địa chỉ thư điện tử: nguyenthanhcong@tiengiang.gov.vn

3.Ông Phan Vĩnh Thanh

       Tóm tắt sơ yếu lý lịch

                         

         Họ và tên: Phan Vĩnh Thanh

        Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc

Sinh năm: 1977

Quê quán: Phường 4 - thị xã Cai Lậy - tỉnh Tiền Giang

Dân tộc: Kinh

Nơi ở hiện nay : Phường 1 - TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kỹ thuật ngành xây dựng công trình giao thông

Lý luận chính trị: Cao cấp

Ngày vào Đảng: 18/12/2004 - Chính thức 18/12/2005

Điện thoại cơ quan:   0273.3876575

Điện thoại nhà riêng:

Địa chỉ thư điện tử: phanvinhthanh@tiengiang.gov.vn

4.Ông Huỳnh Trung Nam

       Tóm tắt sơ yếu lý lịch      

         Họ và tên: Huỳnh Trung Nam

        Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc

Sinh năm: 1975

Quê quán: thị xã Gò Công- tỉnh Tiền Giang

Dân tộc: Kinh

Nơi ở hiện nay : xã Đạo Thạnh - TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ cầu đường

Lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại:   091.3678217

Điện thoại nhà riêng:

Địa chỉ thư điện tử: huynhtrungnam@tiengiang.gov.vn

 

 

 Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
 Quyết định quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
 Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều NĐ 59/2015 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng
 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa