Truy cập nội dung luôn

Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 2
  Tổng lượt truy cập: 1272410

Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021 Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021
   Ngày 29 tháng 6 năm 2021, Sở Thông tin Truyền thông ban hành Kế hoạch số 947/KH-STTTT về Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021;    ...
Tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
Ngày 30/6/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 3250/UBND-KSTT về tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Theo Công văn, để tăng cường thực...
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Sở Giao thông vận tải Quý II năm 2021 Công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Sở Giao thông vận tải Quý II năm 2021
 Tình hình, kết quả giải quyết TTHC : - Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong quý II năm 2021 từ ngày 15/03/2021 đến ngày 14/6/2021 là 12063 hồ sơ, trong đó: số tiếp nhận mới trong kỳ:...
Tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang năm 2021 Tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang năm 2021
Mục đích: Tạo điều kiện để người dân, tổ chức và doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi về các nội dung liên quan đến việc giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giao thông vận tải. ...
Sở Giao thông vận tải Tiền Giang triển khai thực hiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 Sở Giao thông vận tải Tiền Giang triển khai thực hiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2021
Căn cứ Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện,...
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số tỉnh Tiền Giang năm 2021 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số tỉnh Tiền Giang năm 2021
Ngày 31/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước , phát triển chính quyền số tỉnh Tiền...
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Sở GTVT Quý I năm 2021 Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Sở GTVT Quý I năm 2021
Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trong quý I/2021 từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/3/2021 là 9373 hồ sơ, trong đó: + Số tiếp nhận mới trong kỳ là 8158 hồ sơ (trực tuyến: 5201 hồ sơ; trực tiếp và bưu...
Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Thực hiện Kế hoạch số 342/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh...
Sở GTVT Tiền Giang rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 Sở GTVT Tiền Giang rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021
 Thực hiện Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 của các cấp chính quyền...
Sở GTVT Tiền Giang thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông Sở GTVT Tiền Giang thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông...
Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021 Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021
Ngày 20/01/2021, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND xây dựng Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" trên địa bàn tỉnh năm 2021  ...
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Ngày 07/01/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 06/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành...
Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Ngày 08/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 342/KH-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh với các nội dung chính sau: 1. Mục...
Sở GTVT giải quyết gần 50.000 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp năm 2020 Sở GTVT giải quyết gần 50.000 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp năm 2020
Sở GTVT cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4: Hiện nay có 109 TTHC và được đăng tải trên...
Tuyên truyền công tác cải cách hành chính phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ Tuyên truyền công tác cải cách hành chính phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ
    Nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng...
Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Giao thông vận tải Tiền Giang Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Giao thông vận tải Tiền Giang
Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính  tại Sở Giao thông vận tải Tiền Giang   Nhằm tạo bước chuyển biến căn bản về cải cách thủ tục...
Tiếp tục Tiếp tục triển khai liên thông trong gửi, nhận TTHC trên Văn phòng điện tử tại Sở Giao thông vận tải Tiền Giang Tiếp tục Tiếp tục triển khai liên thông trong gửi, nhận TTHC trên Văn phòng điện tử tại Sở Giao thông vận tải Tiền Giang
     Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thực hiện nghiêm túc trong sử dụng Chữ ký số cá nhân vào phê duyệt hồ sơ, văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi trường...
Thực hiện tốt Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính Phủ vào cải cách Văn phòng điện tử Sở Giao thông vận tải Tiền Giang Thực hiện tốt Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính Phủ vào cải cách Văn phòng điện tử Sở Giao thông vận tải Tiền Giang
   Sở GTVT áp dụng Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính Phủ vào cải cách Văn phòng điện tử. Dưới đây là nội dung so sánh điểm mới của Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư so với Nghị...
Kế hoạch khắc phục những hạn chế, thiếu sót về Chỉ số Cải cách hành chính trong năm 2019 của Sở Giao thông vận tải Kế hoạch khắc phục những hạn chế, thiếu sót về Chỉ số Cải cách hành chính trong năm 2019 của Sở Giao thông vận tải
Sở Giao thông vận tải (GTVT) vừa xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế thiếu sót của các tiêu chí chưa đạt điểm chuẩn về Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) trong năm 2019.    ...
Kết quả Sở GTVT thực hiện Dịch vụ công trực tuyến hiện đại hóa hành chính quý 3 năm 2020 Kết quả Sở GTVT thực hiện Dịch vụ công trực tuyến hiện đại hóa hành chính quý 3 năm 2020
Hiện nay, Sở GTVT cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 : có 109 TTHC và được đăng tải trên Trang dịch vụ hành chính công của tỉnh Tiền Giang tại địa chỉ...

Văn bản mới Văn bản mới

 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng
 Quyết định Quy định về quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết